Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Olsztyn, 2000 – red. A. Wołos, s. 152


Spis treści

Słowo wstępne 5

Przekształcenia własnościowe państwowych gospodarstw rybackich ...............7

Informacja o działalności Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi .............19

Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Olsztyn, 2000 – red. A. Wołos, s. 152

Analiza stanu jeziorowej gospodarki rybackiej w 1999 roku ...........23

Ocena kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 1999 roku ........35

Analiza stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 1999 roku ..............41

Aktualny stan i charakter bazy wylęgarniczo – podchowowej gospodarstw jeziorowych w Polsce ..........53

Odpowiedzialność karna za kłusownictwo rybackie wczoraj, dziś i jutro ..................61

Ewolucja metod podchowu larw ryb w sadzach oświetlonych ku technologii zintegrowanej ......77

Wykorzystanie warunków kontrolowanych do produkcji materiału zarybieniowego lina Tinca tinca (L.)- wskazówki biotechniczne ................93

Nowe możliwości produkcji materiału zarybieniowego suma (Silurus glanis) – pozasezonowy rozród ...103

Przepławki dla ryb – konieczność czy przesada? .......................109

Technika w ochronie jezior w Polsce 115

Aeracja jezior .........................121

Możliwości i ograniczenia gospodarki sielawowej w jeziorach Siecino i Wilczkowo
(Pojezierze Drawskie) ..............................129

Stan, struktura i rozmieszczenie zasobów ryb w Solińskim Zbiorniku Zaporowym .....................143