Wybrane problemy rybactwa w 2000 roku. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2001, s. 110

Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Olsztyn, 2000 – red. A. Wołos, s. 152

Spis treści

Słowo wstępne

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Jeziorowa produkcja rybacka w 2000 roku na tle stanu środowiska i uwarunkowań gospodarczych

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Kondycja ekonomiczna jeziorowych gospodarstw rybackich w 2000 roku na tle wskaźników z poprzednich lat

Maciej Mickiewicz - Analiza zarybień jezior w 2000 roku. Tendencje w gospodarce zarybieniowej w ostatnich latach

Andrzej Skrzypczak, Andrzej Mamcarz - Zarybienia i introdukcje sandacza (Stizostedion lucioperca L.) w północno-wschodniej Polsce

Wojciech Radecki - Prawo i konflikty między rybactwem i wędkarstwem a ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś, Mariusz Mucha, Zdzisław Jelonek - Efektywność stymulacji hormonalnej w kontrolowanym rozrodzie sandacza w sadzach jeziorowych

Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Leszek Myszkowski, Manuel Quiros, L. Andrzej Stanny - Startery w produkcji materiału zarybieniowego karasia pospolitego Carassius carassius (L.) w warunkach kontrolowanych

Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Paweł Buras - Problemy gospodarki rybacko-wędkarskiej w Zbiorniku Zegrzyńskim

Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz - Presja i połowy wędkarskie na „warszawskim” odcinku rzeki Wisły