Wybrane problemy rybactwa w 2001 roku. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2002, s. 142

Wybrane problemy rybactwa w 2001 roku. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2002, s. 142

Spis treści

Słowo wstępne

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Jeziorowa produkcja rybacka w 2001 roku

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Kondycja ekonomiczna gospodarstw rybackich w 2001 roku

Maciej Mickiewicz - Charakterystyka jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2001 roku

Wojciech Radecki - Odpowiedzialność za wykroczenia rybackie i wędkarskie w świetle nowych regulacji prawnych

Andrzej Łakomy - Kormoran oraz jego wpływ na ichtiofaunę i rybactwo. Przegląd niektórych krajowych i europejskich badań i publikacji

Tomasz Czerwiński - Marketing w rybactwie?

Dariusz Popielarczyk, Stanisław Oszczak, Bogumił Kasterka - Satelitarny system pozycjonowania GPS w pomiarach batymetrycznych i w monitorowaniu zanieczyszczeń wód śródlądowych

Stanisław Falkowski, Arkadiusz Wołos - Ocena kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej w Goczałkowickim Zbiorniku Zaporowym na tle jego funkcji wodociągowej

Wiesław Wiśniewolski, Arkadiusz Wołos, Paweł Buras - Możliwości restytucji ryb łososiowatych w Skrwie Prawej, w świetle fizjografii terenu, warunków środowiskowych oraz aktualnego stanu ichtiofauny

Mirosław Szczepkowski - Tarło szczupaka – dlaczego nie zawsze udane?

Dariusz Ulikowski - Intensyfikacja produkcji materiału zarybieniowego suma
europejskiego (Silurus glanis)

SŁOWO WSTĘPNE

"Siedem dzwonków jak siedem kul w Sarajewie" - tak rzekł "przy mariaszu" jeden z haszkowskich bohaterów "zabijając żołędnego króla atutową siódemką dzwonkową", by następnie trafić do aresztu "za Ferdynanda". Siedem lat tłustych, siedem lat chudych - to powszechnie znamy ze Starego Testamentu. Wreszcie - siedem Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, a zarazem siedem towarzyszących tym konferencjom zbiorków opracowań. Ich lektura dowodzi, że dla rybactwa nie były to same lata tłuste, ani same lata chude. Każdy był inny, ale były też pewne bardziej wyraziste tendencje, co rokrocznie staraliśmy się udokumentować w kolejnych wydawanych publikacjach. Zeszły rok (o dziwo!), jakby na przekór marazmowi ogarniającemu całą niemal naszą gospodarkę, pod pewnymi względami był nawet lepszy od poprzednich; pod pewnymi jednak był znacznie gorszy, na co zwracamy szczególną uwagę w pierwszych rozdziałach niniejszej książeczki. Tak jak w poprzednim roku, tak i w tym, wykraczamy poza samo rybactwo jeziorowe. Ponownie wchodzimy w problematykę gospodarowania w zbiornikach zaporowych i rzekach, z Profesorem Radeckim przedstawiamy ważkie problemy natury prawnej, raz jeszcze mówimy o kormoranach. Poza tym: od dawna nie goszczący na łamach naszej literatury marketing w rybactwie, nowe wyniki badań nad tarłem szczupaka, produkcja materiału zarybieniowego suma i... tu specjalna uwaga - zastosowanie techniki satelitarnej (GPS) nie w spektakularnych celach szpiegowskich, ale w batymetrii i ochronie wód. Na zakończenie komentarz do okładki - pasteli wykonanej przez Aleksandra Wołosa. Niechże ta parafraza plakatów o niewzruszonym sojuszu robotniczo-chłopskim będzie drogowskazem (jak wówczas mówiono), lub inaczej imperatywem (to pojęcie bardziej nowoczesne) specyficznego sojuszu rybacko-wędkarskiego na XXI wiek. Ten imperatyw dotyczy wszystkich bez wyjątku uprawnionych do rybactwa w wodach śródlądowych - spółki, Polski Związek Wędkarski, osoby prywatne i pozostałe podmioty.

Arkadiusz Wołos