J. Waluga, H. Chmielewski, 1996 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (1). Wyd. IRS, s. 172 , 3 wydania

J. Waluga, H. Chmielewski, 1996 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (1). Wyd. IRS, s. 172 , 3 wydania

WPROWADZENIE

Duże zainteresowanie informacjami o jeziorach skłoniło Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego do publikowania planów batymetrycznych.

Niniejszym zeszytem otwieramy serię przewodników „Jeziora okolic ...” - przewodników dla wędkarzy i wodniaków

Dla większości jezior obok planu batymetrycznego przedstawiona jest krótka, liczbowa i opisowa, charakterystyka zbiornika, zawierająca dane m.in. o typie jeziora, występujących gatunkach ryb, roślinności wodnej, otoczeniu, drogach dojazdowych, użytkowniku wody i zasadach udzielania pozwoleń na wędkowanie.

Pierwszy zeszyt obejmuje jeziora okolic Olsztyna. Opisywany obszar pokrywa się w dużym przybliżeniu z terenami Pojezierza Olsztyńskiego, a rozciągający się po obu stronach górnego biegu Łyny, graniczącego z Pojezierzami od zachodu Iławskim, a od wschodu Mrągowskim. Kolejne zeszyty dotyczyć będą jezior z tych terenów.

Niestety, nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokościowymi, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej, którą wydaje Polski Związek Wędkarski. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami aktualnej Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstawione są w zezwoleniu - różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Rybackimi użytkownikami jezior opisywanych w bieżącym zeszycie są przede wszystkim gospodarstwa rybackie.

WYKAZ JEZIOR

JEZIORO:

 1. Bartąg
 2. Brzeźno (Brzeźno Duże)
 3. Brzezinek (Brzeźno Małe)
 4. Krzyżewko (Krzyż)
 5. Morze
 6. Czarne koło Czarnego Pieca
 7. Dadaj
 8. Długie
 9. Dłużek k. J. Serwent
 10. Dłużek koło Dłużka
 11. Dobrąg
 12. Dywickie
 13. Gim (Zgniłocha)
 14. Kalwa Wielka
 15. Kalwa Mała
 16. Kielarskie
 17. Kiełdynek (Kiełdzinek)
 18. Kiermas
 19. Kiernoz Mały
 20. Kiernoz Wielki
 21. Kierzlińskie (Ar Duży)
 22. Klebarskie
 23. Kortowskie
 24. Kośno
 25. Leleskie
 26. Kruninek
 27. Elganowiec (Motowidłek)
 28. Okrągłe
 29. Kiepunek
 30. Krominek
 31. Jegły
 32. Linowskie k. Klewek
 33. Łabuny Wielkie
 34. Łajskie (Łajs)
 35. Łańskie
 36. Łęgajńskie (Linowskie)
 37. Maróz
 38. Poplusz (Poplusz Wielki)
 39. Pawlik (Poplusz Mały)
 40. Mosąg
 41. Niskie (Dolnik)
 42. Orzyc (Aryc)
 43. Pisz (Pissa)
 44. Pluszne
 45. Południewskie
 46. Purdy (Purdzkie)
 47. Redykajny
 48. Sarąg
 49. Sarąg Wielki k. Kurek
 50. Serwent
 51. Skanda
 52. Staw koło Kołatka
 53. Sukiel
 54. Świętajno koło Mokin
 55. Świętajno Naterskie (Naterki)
 56. Święte koło Kurek
 57. Trackie
 58. Tumiańskie
 59. Ukiel (Krzywe)
 60. Umląg
 61. Bogdańskie
 62. Wadąg
 63. Wulpińskie (Dorotowskie, Tomaszkowskie)
 64. Wymój
 65. Wysokie