J. Waluga, H. Chmielewski, 1999 – Jeziora okolic Olsztyna - Przewodnik Wędkarski (1bis). Wyd. IRS, s. 237

J. Waluga, H. Chmielewski, 1999 – Jeziora okolic Olsztyna - Przewodnik Wędkarski (1bis). Wyd. IRS, s. 237

WPROWADZENIE

Bieżący zeszyt, kolejny z serii przewodników, obejmuje wybrane jeziora bliższych i dalszych okolic Olsztyna opisanych w poprzednich zeszytach (od pierwszego do trzeciego), uzupełniony kilkoma opisami jezior z Pojezierza Iławskiego, dotychczas nie publikowanych.

Ponieważ w bieżącym zeszycie przewagę jezior stanowią opisy z zeszytu pierwszego (nakład już wyczerpany!) – przyjęliśmy tytuł „Jeziora okolic Olsztyna” i oznaczenie 1 BIS. W miarę wyczerpywania się nakładów poszczególnych zeszytów będą one wznawiane niezależnie od przygotowywania nowych – już zbierane są materiały dotyczące jezior okolic Rajgrodu, Ełku i Olecka (przewidywany termin ukazania się I kwartał 2000 r.).

Należy nadmienić, że liczne plany batymetryczne zamieszczone w bieżącym zeszycie zostały ponownie opracowane, zyskując kolorową szatę graficzną.

Nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokościowymi, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników, nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.


WYKAZ JEZIOR

 1. Bartąg
 2. Brzeźno (Brzeźno Duże)
 3. Brzezinek (Brzeźno Małe)
 4. Czarne koło Czarnego Pieca
 5. Dadaj
 6. Długie
 7. Dłużek k. J. Serwent
 8. Dłużek koło Dłużka
 9. Dobrąg
 10. Dywickie
 11. Giłwa (Rentyńskie)
 12. Gim (Zgniłocha)
 13. Gromskie
 14. Isąg (Żelazne)
 15. Jeziorak Duży
 16. Kalwa Mała
 17. Kalwa Wielka
 18. Kielarskie
 19. Kiełdynek (Kiełdzinek)
 20. Kiermas
 21. Kiernoz Mały
 22. Kiernoz Wielki
 23. Kierzlińskie (Ar Duży)
 24. Klebarskie
 25. Kortowskie
 26. Kośno
 27. Leleskie
 28. Limajno
 29. Linowskie k. Klewek
 30. Luterskie
 31. Łabędź
 32. Łabuny Wielkie
 33. Łajskie (Łajs)
 34. Łańskie
 35. Łęgajńskie (Linowskie)
 36. Łęguty (Dłużniewo)
 37. Marąg (Morąg)
 38. Maróz
 39. Mosąg
 40. Narie
 41. Niskie (Dolnik)
 42. Omulew
 43. Orzyc (Aryc)
 44. Pisz (Pissa)
 45. Pluszne
 46. Płaskie
 47. Południewskie
 48. Purdy (Purdzkie)
 49. Redykajny
 50. Sarąg
 51. Sarąg Wielki k. Kurek
 52. Sasek Wielki
 53. Serwent
 54. Skanda
 55. Staw koło Kołatka
 56. Sukiel
 57. Sunia (Całun)
 58. Szeląg Mały
 59. Szeląg Wielki
 60. Świętajno koło Mokin
 61. Świętajno Naterskie (Naterki)
 62. Jezioro Święte k. Kurek
 63. Trackie
 64. Tumiańskie
 65. Tyrsko (Gutkowskie, Żbik)
 66. Ukiel (Krzywe)
 67. Umląg
 68. Wadąg
 69. Wulpińskie (Dorotowskie, Tomaszkowskie)
 70. Wymój
 71. Wysokie