J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (2). Wyd. IRS, s. 188

J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (2). Wyd. IRS, s. 188

WPROWADZENIE

Duże zainteresowanie informacjami o jeziorach skłoniło Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego do publikowania planów batymetrycznych.

Niniejszy zeszyt jest drugim z serii przewodników „Jeziora okolic...” - przewodników dla wędkarzy i wodniaków

Zeszyt obejmuje jeziora „dalszych” okolic na zachód od Olsztyna, głównie terenów dorzeczy Pasłęki, Drwęcy i Kanału Ostródzko-Elbląskiego.

Niestety, nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokościowymi, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami aktualnej Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstawione są w zezwoleniu - różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Rybackimi użytkownikami jezior opisywanych w bieżącym zeszycie są przede wszystkim gospodarstwa rybackie: Ostróda, Bogaczewo i Szwaderki.


WYKAZ JEZIOR

JEZIORO:

 1. Bartążek
 2. Brzeźno k. Brzeźna Mazurskiego
 3. Budwity (Budwickie)
 4. Czarne koło Boguchwał
 5. Dauby (Dubno)
 6. Dąbrowa Mała
 7. Dąbrowa Wielka
 8. Dąbrówko (Dąbrowa k. Samina)
 9. Długie koło Łukty
 10. Drwęckie
 11. Gamerki
 12. Gąsiorowskie
 13. Gil (Kotkowo)
 14. Gil Mały
 15. Gil Wielki
 16. Giłwa (Rentyńskie)
 17. Górczyńskie (Kajkowo, Zemen Mały, Nakroń)
 18. Gugowo
 19. Ilińsk (Jelonek)
 20. Iłgi
 21. Isąg (Żelazne)
 22. Jaśkowskie
 23. Kajkowskie (Sajmino)
 24. Karnickie Południowe i Północne
 25. Kąty (Konty)
 26. Kąty
 27. Kocioł koło m. Urowo
 28. Kownatki
 29. Lichtajny
 30. Linowiec
 31. Łęguty (Dłużniewo)
 32. Łoby (Wynkowskie)
 33. Marąg (Morąg)
 34. Mielno
 35. Mildzie
 36. Morliny (Ornowskie)
 37. Narie
 38. Okonie (Tylne )
 39. Okrągłe (Okrąg)
 40. Ostrowin
 41. Pauzeńskie
 42. Perskie (Paskierz) k. Ostródy
 43. Platyny
 44. Jeziora Ponapry Wielkie i Małe
 45. Pozorty
 46. Rapackie
 47. Ruda Woda (Duckie)
 48. Rumian
 49. Ruskie koło wsi Ruś
 50. Sambród
 51. Sasiny
 52. Skiertąg
 53. Skolity (Skolickie)
 54. Smordy (Jakuba)
 55. Straszewo
 56. Sunia (Całun)
 57. Szeląg Mały
 58. Szeląg Wielki
 59. Szkotowskie
 60. Tabórz (Taborskie)
 61. Tonka (Dytrych)
 62. Tymawskie
 63. Wajgart (Piekło)
 64. Wukśniki
 65. Żabi Róg