J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (3). Wyd. IRS, s. 174

J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (3). Wyd. IRS, s. 174

WPROWADZENIE

Niniejszy zeszyt jest trzecim z serii przewodników „Jeziora okolic...” - przewodników dla wędkarzy i wodniaków

Zeszyt obejmuje jeziora „dalszych” głównie wschodnich okolic Olsztyna z pobliża Szczytna i Lidzbarka Warmińskiego.

Niestety, nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokościowymi, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami aktualnej Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstawione są w zezwoleniu - różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Rybackimi użytkownikami jezior opisywanych w bieżącym zeszycie są przede wszystkim gospodarstwa rybackie w Szczytnie, Pasymiu, Szwaderkach i Olsztynie.


WYKAZ JEZIOR

JEZIORO:

 1. Arwiny (Orzyny)
 2. Babięty Małe
 3. Babięty Wielkie
 4. Bęskie
 5. Bierdawy (Wągsty)
 6. Blanki
 7. Bolejny (Bolejńskie)
 8. Borówko koło Witramowa
 9. Brajnickie
 10. Bujaki
 11. Burdąg (Burdąskie)
 12. Czarne k. Zimnej Wody
 13. Długie k. Szczytna (Domowe Duże)
 14. Głęboczek koło Rekownicy
 15. Gromskie
 16. Jasne
 17. Jemiołowo
 18. Kikity
 19. Konik (Klimek)
 20. Kraksy Duże i Małe
 21. Krawienko
 22. Krawno
 23. Lemańskie
 24. Limajno
 25. Luteckie (Lutek)
 26. Luterskie
 27. Ławki (Olszewnik, Elzowo)
 28. Łaźnica
 29. Łęczek
 30. Łęsk
 31. Łutynówko
 32. Małszewskie
 33. Małszeweckie (Małszewko)
 34. Marksoby
 35. Miętkie
 36. Natać
 37. Omulew
 38. Orłowo Wielkie
 39. Płociczno koło m. Piduń
 40. Rańskie
 41. Rasząg
 42. Redykajny
 43. Rekowe
 44. Ruskie (Rusek)
 45. Rzeckie
 46. Sąpłaty
 47. Sasek Mały (Szoby Małe)
 48. Sasek Wielki
 49. Sędańskie
 50. Skonieczne (Koneczne, Konieczne)
 51. Starokiejkuckie
 52. Stobojno (Stobagien)
 53. Stryjewskie
 54. Symsar
 55. Średnie
 56. Świętajno (Narty)
 57. Tejsowo
 58. Tejstymy
 59. Trzciano (Trzcinowe) k. Zimnej Wody
 60. Tyrsko (Gutkowskie, Żbik)
 61. Wałpusz
 62. Warchałdzkie
 63. Węgój
 64. Wóleckie (Wólka)