J. Waluga, H. Chmielewski, 2004 - Jeziora Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik Wędkarski (4). Wyd. IRS, wydanie II, s. 220

J. Waluga, H. Chmielewski, 2004 - Jeziora Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik Wędkarski (4). Wyd. IRS, wydanie II, s. 220

WPROWADZENIE

Pierwszy nakład z 1998 roku został wyczerpany - to jest drugie wydanie czwartego zeszytu serii Przewodniki Wędkarskie. Korzystając ze wznowienia wprowadzono zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat, zyskała również szata graficzna książki.

Duże zainteresowanie informacjami o jeziorach skłoniło Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego do publikowania planów batymetrycznych.

Niniejszy zeszyt jest czwartym z serii „Jeziora okolic...” przewodników dla wędkarzy, wodniaków i nie tylko....

Zeszyt obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, jeziora leżące na terenach Pojezierza Mrągowskiego, sąsiadującego od zachodu z Pojezierzem Olsztyńskim, a od wschodu z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora Pojezierza Olsztyńskigo opisane były w I części przewodnika „Jeziora okolic Olsztyna”, natomiast zbiorniki z Krainy Wielkich Jezior są przedstawione w dwóch zeszytach: nr 5 i 6.

Jeziora mrągowskie odwadniane są po części ku północy przez Guber do Łyny i Pregoły i po części ku południowi przez Krutynię do Pisy i Narwi.

Niestety nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokości, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstwione są w zezwoleniu – różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Większość jezior opisywanych w bieżącym zeszycie dzierżawi Gospodarstwo Rybackie Mrągowo Sp. z o.o. Po kilka jezior dzierżawi Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie i S.C. Troć (Marcinkowo 55, 11-700 Mrągowo). Kompleks jezior okolic Łężan dzierżawi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.WYKAZ JEZIOR

JEZIORO:

 1. Białe
 2. Borówko
 3. Czarne k. jeziora Juno
 4. Czarne k. Marcinkowa
 5. Czos
 6. Dejnowa
 7. Dłużec
 8. Dobrynek
 9. Duś
 10. Gant
 11. Gardyńskie
 12. Gielądzkie
 13. Głębokie koło Marcinkowa
 14. Głębokie koło wsi Zełwągi
 15. Inulec
 16. Janowskie
 17. Jełmuń
 18. Juksty
 19. Juno
 20. Karw
 21. Kiełbonki
 22. Kiersztanowskie
 23. Kierwik
 24. Klawój
 25. Klimunt
 26. Kociołek
 27. Kołowin
 28. Kołowinek
 29. Kot
 30. Krutyńskie
 31. Krzywe
 32. Kuc
 33. Kujno
 34. Lampackie (Sorkwickie, Zabijak)
 35. Lampasz
 36. Legińskie
 37. Lisunie (Lisuńskie)
 38. Majcz Mały
 39. Majcz Wielki
 40. Marcinkowskie
 41. Mojtyńskie (Mojtyny)
 42. Mokre
 43. Muntynek
 44. Nawiady
 45. Nożyce
 46. Pasterzewo
 47. Pawełek
 48. Piasutno
 49. Piecuch (Czerwone)
 50. Pierwoj
 51. Piłakno
 52. Płociczne
 53. Podkarwiec
 54. Probarskie
 55. Pustnik Mały
 56. Ruskowiejskie
 57. Rydwągi
 58. Salęt Mały
 59. Salęt Wielki
 60. Sarż
 61. Skarp
 62. Sołtysko
 63. Spychowskie
 64. Stromek (Strumyk)
 65. Sutapie Małe
 66. Sutapie Wielkie
 67. Średnie
 68. Świętajno
 69. Trzcinno
 70. Uplik
 71. Warpuńskie
 72. Wągiel
 73. Widryńskie
 74. Wierzbowskie
 75. Wyrbel (Wierzbne)
 76. Zaleckie (Zalec)
 77. Zdrężno k. Jeziora Mokrego
 78. Zdrężno k. Rutkowa
 79. Zdróżno
 80. Zełwążek
 81. Zjadłe (Dziadek)
 82. Zyndackie
 83. Zyzdrój Mały
 84. Zyzdrój Wielki