H. Chmielewski, K. Zdanowski, J. Waluga, 2007 - Jeziora Pojezierza Ełckiego - Wyd. IRS, s. 165

H. Chmielewski, K. Zdanowski, J. Waluga, 2007 - Jeziora Pojezierza Ełckiego - Wyd. IRS, s. 165

WPROWADZENIE

Zeszyt obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, większość jezior Pojezierza Ełckiego, stanowiącego wschodnią część Pojezierza Mazurskiego. Pojezierze Ełckie wraz ze Wzgórzami Szeskimi jest regionem bardzo urozmaiconym krajobrazowo. Ze względu na pagórkowaty charakter ta część Pojezierza została nazwana przez miejscową ludność „Mazurami Garbatymi". Wzgórza Szeskie należą wraz z Suwalszczyzną do najchłodniejszych w zimie (poza górami) obszarów Polski.

Niestety nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokości, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych.

Na niektórych planach batymetrycznych widnieją linie kropkowane, określają one przybliżony zasięg roślinności wynurzonej, stwierdzony w trakcie zimowych pomiarów głębokościowych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstawione są w zezwoleniu – różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Większość jezior opisywanych w bieżącym tomie dzierżawi Gospodarstwo Rybackie w Ełku Sp. z o.o., Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach oraz Gospodarstwo Rybackie Rajgród.


WYKAZ JEZIOR

 1. Jezioro Białe
 2. Jezioro Chełskie (Dunajek)
 3. Jezioro Czarne k. Monet
 4. Jezioro Długie k. Doliw
 5. Jezioro Dobrzyń
 6. Jezioro Dobskie
 7. Jezioro Dręstwo - Rybczyzna
 8. Jezior Druglin
 9. Jezioro Dudeckie
 10. Jezioro Dworackie
 11. Jezioro Dybowskie
 12. Jezioro Ełckie
 13. Jezioro Garbas
 14. Jezioro Golubskie
 15. Jezioro Jędzelewo (Henzelewo)
 16. Jezioro Kraksztyn
 17. Jezioro Krzywe Oleckie
 18. Jezioro Krzywe k. Jeziora Rajgrodzkiego
 19. Jezioro Krzywianka
 20. Jezioro Kukowino
 21. Jezioro Lipińskie
 22. Jezioro Litygajno
 23. Jezioro Łaśmiady
 24. Jezioro Łaźno
 25. Jezioro Mleczówka
 26. Jezioro Mul (Muliste)
 27. Jezioro Nieciecze
 28. Jezioro Oleckie Małe
 29. Jezioro Oleckie Wielkie
 30. Jezioro Piłwąg
 31. Jezioro Płociczenko (Płociczno)
 32. Jezioro Przytulskie (Gąskie)
 33. Jezioro Rajgrodzkie
 34. Jezioro Regiel (Regielskie)
 35. Jezioro Rekąty
 36. Jezioro Romoły k. Doliw (Rumity, Romoty)
 37. Jezioro Sawinda Wielka
 38. Jezioro Sedraneckie
 39. Jezioro Selmęt Wielki
 40. Jezioro Skomętno
 41. Jezioro Straduńskie
 42. Jezioro Sunowo
 43. Jezioro Szarek
 44. Jezioro Szóstak
 45. Jezioro Szwałk Mały
 46. Jezioro Szwałk Wielki
 47. Jezioro Świętajno
 48. Jezioro Tajno
 49. Jezioro Toczyłowo
 50. Jezioro Ułówki
 51. Jezioro Woszczelskie
 52. Jezioro Zajdy
 53. Jezioro Zawadzkie
 54. Jezioro Zdrężno