H. Chmielewski, K. Zdanowski, 2012 - Jeziora Pojezierza Suwalskiego - Wyd. IRS, s. 247

H. Chmielewski, K. Zdanowski,  2012 - Jeziora Pojezierza Suwalskiego - Wyd. IRS, s. 247

WPROWADZENIE

Niniejszy zeszyt jest ósmym z serii, przedstawiającym opisy i plany batymetryczne 110 jezior Pojezierza Suwalskiego

Zeszyt obejmuje sporą część jezior Pojezierza Suwalskiego, stanowiącego zachodnią część Pojezierza Litewskiego (powierzchnia ok. 3375 km2 w granicach Polski).

Pojezierze Suwalskie to przede wszystkim typowy krajobraz młodoglacjalny, charakteryzujący się stromymi wzgórzami i pagórkami moren czołowych, wysoczyznami moren dennych (urozmaicone kemami, ozami i drumlinami), głębokimi rynnami polodowcowymi (większość jezior to twory rynnowe), płaskimi równinami sandrowymi oraz licznymi głazami narzutowymi.

W skład Pojezierza Suwalskiego wchodzą: Puszcza Romincka, Pojezierze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska.

Znaczna część Pojezierza Suwalskiego leży w dorzeczu Niemna, a jedynie południowo-zachodnia w dorzeczu Wisły oraz północno-zachodnia – Pregoły.

Niestety, nie wszystkie jeziora były objęte pomiarami głębokości, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych.

Mapki otoczenia jeziora i dróg dojazdowych są uproszczone, dając ogólną orientację położenia zbiornika. W przypadku korzystania z leśnych dróg gruntowych należy mieć na uwadze ograniczenia i zakazy administracji leśnej.

Osoba uprawiająca wędkowanie obok wykupionego zezwolenia zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wędkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami Ustawy o rybactwie śródlądowym i stosownych zarządzeń Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb PZW. Szczegółowe prawa i obowiązki wędkującego przedstawione są w zezwoleniu – różnią się one u poszczególnych użytkowników udostępniających swoje wody do wędkowania.

Większość jezior opisywanych w bieżącym tomie dzierżawi Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach oraz Wigierski Park Narodowy.


WYKAZ JEZIOR

1. Berżnik
2. Białe Augustowskie
3. Białe k. m. Białogóry
4. Białe Filipowskie
5. Białe Pierciańskie
6. Białe Sejneńskie
7. Białe Wigierskie
8. Bitkowskie
9. Blizienko
10. Blizno
11. Boczne
12. Boczniel
13. Boksze
14. Bolesty
15. Brożane
16. Busznica
17. Czarne k. Bryzgla
18. Czarne k. Pluszkiejm
19. Czostków
20. Dechłe
21. Długie Augustowskie (Kalejty)
22. Długie Sejneńskie (Krasnopolskie)
23. Długie Wigierskie
24. Dmitrowo
25. Dowcień
26. Gajlik
27. Gaładuś
28. Garbaś
29. Gieret
30. Głębokie
31. Gołdap
32. Gorczyckie
33. Gremzdy (Gremz)
34. Gremzdel
35. Hańcza
36. Hołny
37. Iłgiel
38. Iłgielk
39. Ingiel
40. Jegliniec
41. Jegliniszki
42. Jemieliste
43. Jodel
44. Kamienne
45. Kelig (Kiejlik)
46. Klejwy
47. Koleśne
48. Kolno
49. Kościelne
50. Królówek
51. Kruglak
52. Krusznik
53. Krzywe
54. Krzywe Filipowskie
55. Krzywe Wigierskie
56. Kupowo
57. Leszczewek
58. Leszczewo
59. Mauda
60. Mieruńskie Wielkie (Garbaśnica)
61. Mikaszewo
62. Mikaszówek
63. Mozguć
64. Mulaczysko
65. Muliczne
66. Necko
67. Okmin
68. Omułówek
69. Orle
70. Paniewo
71. Pierty
72. Pilwie
73. Płaskie k. m. Romanowce
74. Płaskie k. m. Rygol
75. Pobojno
76. Pobondzie
77. Pomorze
78. Postaw
79. Przerośl (Łoje)
80. Przystajne
81. Pyre (Pyrkść, Pierc)
82. Rospuda Augustowska
83. Rospuda Filipowska
84. Ryngis
85. Sajenek
86. Sajno
87. Sejny
88. Sejwy
89. Serwy
90. Skazdubek
91. Staw Sajenek
92. Staw Wojciechowski
93. Studzieniczne
94. Sucharek Duży (Suchar Wielki)
95. Sumowo Bakałarzewskie
96. Sumowo k. jez. Dmitrowo
97. Sumowo k. m. Gulbieniszki
98. Szejpiszki
99. Szelment Mały
100. Szelment Wielki
101. Szlamy
102. Sztabinki
103. Szurpiły
104. Użewo (Ożewo)
105. Wierśnie
106. Wigry
107. Wiłkokuk
108. Zelwa
109. Zielone
110. Żubrowo