Aktualne problemy pstrągarstwa polskiego. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2001, s. 123

Aktualne problemy pstrągarstwa polskiego. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2001, s. 123

Spis treści

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2000 r.

Tadeusz Backiel - Lektury nadobowiązkowe. IV. O konstrukcji urządzeń chowu pstrągów

Henryk Kuźmiński, Krzysztof Goryczko, Stefan Dobosz - Inkubacja ikry pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w obiegu półzamkniętym

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska, M. Morand - Stymulowanie odporności przeciwwirusowej u ryb łososiowatych: ocena skuteczności biostymulatorów

Jerzy Antychowicz - Występowanie wirusowej krwotocznej posocznicy VHS

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń - Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) – nowe zagrożenia dla hodowli ryb łososiowatych

Andrzej Krzysztof Siwicki - Priony – aktualny stan wiedzy i zagrożenia

Jerzy Antychowicz - Przeżywalność wirusa VHS – podstawowe środki dezynfekcyjne

Jerzy Antychowicz - Informacja dotycząca dostarczania próbek ryb i ikry do Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

Andrzej Teleżyński - Badania oddziaływania gospodarstw hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych województwa pomorskiego

Michał Behnke - Nowe aspekty prawne funkcjonowania i budowy obiektów hodowli ryb łososiowatych

Michał Machnikowski - Uwagi do operatów wodnoprawnych opracowywanych dla potrzeb hodowli ryb łososiowatych na przykładzie powiatu wejherowskiego

Iwona Boruchalska - Ocena i tendencje zmian jakości wód wykorzystywanych na cele hodowli pstrąga

Joanna Borawska - Możliwości laboratorium Gdańskiej Fundacji Wody w zakresie badań gospodarstw hodowli ryb

Andrzej K. Siwicki, Joanna Grudniewska, Elbieta Terech-Majewska - Ocena skuteczności preparatu Actomar K-30 w profilaktyce i zwalczaniu chorób infekcyjnych ryb

Dariusz Gorbaczow - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego. Komisja Helsińska. Zalecenie Helcom 20/1