Stan rybactwa jeziorowego w Polsce w 1998 roku – red. A Wołos, Wyd. IRS, 1999, s. 42

Stan rybactwa jeziorowego w Polsce w 1998 roku – red. A Wołos, Wyd. IRS, 1999, s. 42

I. WSTĘP

Niniejszy raport o stanie rybactwa jeziorowego jest w pewnym sensie kontynuacją rozważań, które zostały przez nas omówione i wydane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w formie książki p.t. „Znaczenie, stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa jeziorowego w Polsce” (Leopold i inni 1998). Podsumowując cytowaną publikację zidentyfikowaliśmy najważniejsze problemy, które wymagają prowadzenia dalszych badań, a mianowicie:

Wobec tak sformułowanych postulatów badawczych, nasze oceny aktualnego stanu rybactwa (które tak jak w roku ubiegłym skupiają się na 4 wątkach: dynamice produkcji, sytuacji ekonomicznej, gospodarce zarybieniowej i związkach rybactwa z ochroną wód), poszerzyliśmy o wskazane „nowe” problemy, starając się w maksymalnie zwięzły sposób przedstawić uzyskane w 1999 roku wyniki szeroko zakrojonych badań.

Opracowanie powstało na bazie następujących materiałów i źródeł informacji:

Wyniki analiz przedstawione są zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w podziale na trzy podstawowe regiony jeziorowe: „Mazury”, „Pomorze” i „Wielkopolskę”. Zaznaczyć trzeba przy tym pewną umowność kwalifikacji poszczególnych gospodarstw do wyróżnionych regionów, którą przeprowadzono nie tylko w oparciu o kryteria geograficzne, ale także o podobieństwo systemów gospodarowania i stanu środowiska jezior. Do „Wielkopolski” zaliczono gospodarstwa leżące w sercu tego regionu, na Kujawach oraz Pojezierzu Lubuskim i Myśliborskim, do regionu „Mazury” gospodarstwa na wschód od Wisły i na północ od Narwi, zaś do „Pomorza” gospodarstwa na północ od linii Bydgoszcz – Ujście n. Notecią - Kalisz Pomorski – Pyrzyce – Szczecin.