Wylęgarnia 1999-2000. Red. Z. Okoniewski, Wyd. IRS, 2001, s. 160

Wylęgarnia 1999-2000. Red. Z. Okoniewski, Wyd. IRS, 2001, s. 160

Spis treści

PRZEGLĄDY TEMATYCZNE I INFORMACJE

Zygmunt Okoniewski - Osiągnięcia XX wieku – wylęgarnictwo (Plebiscyt osiągnięć w zakresie sztucznego rozrodu ryb ciepłolubnych)

Krzysztof Bieniarz - Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku

Jan Kouril - Wylęgarnictwo w Czechach

Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski, Krzysztof Goryczko, Konrad Dąbrowski - Kriokonserwacja nasienia ryb w Polsce

Józef Domagała, Adam Rzemieniecki - Metody przyżyciowego pozyskiwania ikry od tarlaków ryb jesiotrowatych

Ryszard Kolman, Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska - Tarło ryb jesiotrowatych (Acipenseridae)

Ryszard Maciejewski, Piotr Siewko - Wiosłonos (Polyodon spatula Val.) w hodowli ryb słodkowodnych w Pogórzu k. Skoczowa

Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk - Pozyskiwanie tarlaków ryb karpiowatych ze środowiska naturalnego na przykładzie bolenia (Aspius aspius L.) i certy (Vimba vimba L.)

Dariusz Ulikowski - Pozasezonowy rozród suma europejskiego (Silurus glanis L.)

Barbara Jezierska, Ewa Głuchowska-Wolińska, Małgorzata Witeska - Wpływ wieku
i ciężaru tarlaków na cechy charakterystyczne ikry i mlecza karpia

Elżbieta Brzuska - Stymulowanie owulacji u samic karpia (Cyprinus carpio L.) przysadką oraz Ovopelem; dalsze badania nad efektem rozrodu izraelskiej linii Dor-70 i jej krzyżówki z węgierską linią

Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk - Deformacje wylęgu
brzany (Barbus barbus L.) i świnki (Chondrostoma nasus L.)

Barbara Jezierska, K. Ługowska, Małgorzata Witeska, Piotr Sarnowski - Typy deformacji larw karpia

Henryk Kuźmiński - Technologia inkubacji solowca (Artemia salina)

Jan Żelazny - Wymagania weterynaryjne w rozrodzie ryb ciepłolubnych w aspekcie integracji z Unią Europejską

Jan Żelazny - Co nas czeka w Unii Europejskiej?

B.A.Dixon, D.P. Weston, A.C. Forney - Microbiological Field Studies on
a California Sturgeon Farm

Beverly A. Dixon - New ideas for treating Ichthyophthirius

Dariusz Ulikowski - Zastosowanie rywanolu w profilaktyce przeciwgrzybicznej
podczas inkubacji ikry ryb ciepłolubnych

INFORMACJE I WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Ryszard Kolman - Zamknięte obiegi wody w wylęgarnictwie

M. Osewski, K. Bulkowski - Wylęgarnia ryb Wigierskiego Parku Narodowego
w Tartaku dawniej i dziś

Zygmunt J. Okoniewski - Automatyczna sygnalizacja awarii w wylęgarni

Mirosław Szczepkowski, Dariusz Ulikowski - Pompa ciepła i wytwornice tlenu w praktyce wylęgarniczej

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Baseny do całorocznego przetrzymywania tarlaków

Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Skrzypczak - Półprzemysłowy zestaw do podchowu larw ryb słodkowodnych

Roman Kujawa - Minizestaw do eksperymentów podchowowych

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Odpływy lejkowe ze zbiorników podchowowych

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Urządzenie do wykluwania karpiowatych ryb reofilnych