Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, 2006 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, J. Wolnicki. Wyd. IRS, s. 372

Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, 2006 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, J. Wolnicki. Wyd. IRS, s. 372

Spis treści

Wstęp  

Krystyna Demska-Zakęś, Sylwia Domeradzka - Wpływ stresu na rozród ryb   

Elżbieta Brzuska - Badania efektywności stymulowanego hormonalnie rozrodu karpia (Cyprinus carpio) różnego pochodzenia przeprowadzone w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu w latach 1995-2005

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Problemy związane z rozrodem reofilnych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych  

Roman Kujawa, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz - Rozród jelca (Leuciscus leuciscus) przetrzymywanego w warunkach kontrolowanych  

Radosław Kajetan Kowalski, Beata Sarosiek, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Jan Glogowski - Zmiany parametrów ruchu plemników jazia (Leciscus idus) i jelca (Leuciscus leuciscus) w zależności od czasu po aktywacji  

Piotr Robakowski, Anna Bugaj, Wawrzyniec Wawrzyniak - Efektywność różnych metod eliminujących kleistość jaj złotej rybki (Carassius auratus auratus)  

Krzysztof Formicki, Agata Korzelecka-Orkisz, Marcin Biernaczyk, Adam Brysiewicz, Andrzej Sobociński, Joanna Szulc, Adam Tański, Aleksander Winnicki - Wpływ wód podgrzanych elektrowni „Dolna Odra” na dojrzewanie gonad, jakość gamet, rozwój zarodkowy i zachowania rozrodcze bytujących w nich ryb  

Agata Korzelecka-Orkisz, Małgorzata Bonisławska, Adam Tański, Joanna Szulc, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Wybrane aspekty embriogenezy certy (Vimba vimba) w zróżnicowanych warunkach termicznych wody  

Joanna Szulc, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Występowanie bakterii na powierzchni jaj ryb                 79

Piotr Gomułka, Konrad Dąbrowski, Teresa Ostaszewska, Piotr Hliwa, Mariusz Siennicki, A. P. Carvalho - Wzrost, deformacje ciała i patologia przewodu pokarmowego larw karpia (Cyprinus carpio) żywionych pokarmem naturalnym, paszami komercyjnymi lub eksperymentalnymi  

Antoni Przybył, Jan Mazurkiewicz, Bartosz Wudarczak, Wojciech Rożek - Próba żywienia wylęgu karpia (Cyprinus carpio) starterami doświadczalnymi

Rafał Kamiński, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki, Sławomir Kwiatkowski - Ocena przydatności paszy Aller Futura Larvae do żywienia larw ryb karpiowatych (lin, wzdręga) w warunkach kontrolowanych                 107

Piotr Hliwa1, Konrad Dąbrowski, Teresa Ostaszewska, Piotr Gomułka, Bendik F. Terjesen, Jacek Wolnicki, Mariusz Siennicki - Podchów larw certy (Vimba vimba) z zastosowaniem pasz eksperymentalnych  

Petra Vorlíčková, Jitka Hamáčková, Andrea Lepičová, Pavel Lepič, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Leon Andrzej Stanny - Intensywny podchów larw brzany (Barbus barbus) przy różnym okresie początkowego żywienia pokarmem żywym przed przejściem na starter   

Tomáš Policar, Pavel Kozák, Jitka Hamáčková, Petra Vorlíčková, Jan Kouřil - Intensywny wychów brzany (Barbus barbus) w warunkach kontrolowanych od początku odżywiania egzogennego do uzyskania dojrzałości płciowej  

Jacek Wolnicki, Leszek Myszkowski, Ewa Kamler - Niekonwencjonalne metody poprawy biologicznej jakości młodocianych ryb karpiowatych żywionych paszami w warunkach kontrolowanych  

Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska, Marek Bartłomiejczyk, Stanisław Schabowski, Maciej Kiełpiński, Krzysztof Marczak - Wpływ żywienia wybranymi paszami firmy Aller Aqua na wzrost i skład chemiczny ciała amurów białych (Ctenopharyngodon idella) chowanych w wodzie pochłodniczej w okresie letnim  

Jacek Sadowski, Maciej Kiełpiński, Magdalena Wielopolska, Marek Bartłomiejczyk, Stanisław Schabowski - Wstępne badania nad określeniem możliwości podchowu karpiowatych ryb reofilnych w sadzach w wodzie pochłodniczej kanału zrzutowego elektrowni Dolna Odra   

Sławomir Keszka, Mariusz Raczyński - Charakterystyka cech mierzalnych certy (Vimba vimba) pozyskanej do sztucznego tarła z rzeki Regi

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Elżbieta Terech-Majewska - Ochrona zdrowia tarlaków karpia (Cyprinus carpio) – nowe osiągnięcia w zakresie profilaktyki

Andrzej K. Siwicki, Barbara Kazuń, Edward Głąbski, Elżbieta Terech-Majewska, Magdalena Majewicz-Żbikowska - Wirus zapalenia nerek i martwicy skrzeli (CNGV/KHV) oraz nowe zagrożenia wirusowe w hodowli karpia (Cyprinus carpio)  

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Krzysztof Kazuń - Zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania antybiotyków w chowie karpia (Cyprinus carpio)                 183

Andrzej K. Siwicki, Paweł Baranowski, Edward Głąbski, Krzysztof Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska - Granulaty interwencyjne – ich znaczenie w ochronie zdrowia karpia (Cyprinus carpio)   

Barbara Kazuń, Edward Głąbski, Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Wybrane choroby bakteryjne zagrażające hodowli karpia (Cyprinus carpio)   

Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Ichtioftirioza – stare nowe zagrożenie w hodowli karpia (Cyprinus carpio)   

Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki - Wpływ kadmu na larwy ryb karpiowatych na przykładzie wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus)   

Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Elżbieta Terech-Majewska - Profilaktyka ogólna – nowe preparaty i możliwości wykorzystania ich w wylęgarni

Elżbieta Terech-Majewska, Andrzej K. Siwicki, Alicja Bernad, Joanna Grudniewska - Uwarunkowania prawne profilaktyki i terapii w akwakulturze

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś - Efekty sztucznego rozrodu dzikiego sandacza (Sander lucioperca) stymulowanego ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG) i końską gonadotropiną łożyskową (PMSG)  

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś, Jakub Roszuk, Agata Kowalska - Odklejanie ikry sandacza (Sander lucioperca) przy użyciutaniny i proteazy  

Radosław Kajetan Kowalski, Beata Sarosiek, Zdzisław Zakęś, Agata Kowalska, Grzegorz Janusz Dietrich, Jan Glogowski - Wpływ wybranych białek i heparyny na parametry ruchu plemników sandacza (Sander lucioperca) mierzone z zastosowaniem systemu CASA    

Jarosław Król, Jan Glogowski - Analiza zależności między wyznacznikami jakościowymi nasienia a parametrami biochemicznymi plazmy nasienia okonia (Perca fluviatilis)  

Agata Kowalska Krystyna Demska-Zakęś, Zdzisław Zakęś, Barbara Jankowska - Wpływ żywienia tarlaków na jakość produktów płciowych

Andrzej Szczerbowski, Małgorzata Woźniak, Maciej Szkudlarek, Marek J. Łuczyński, Piotr Gomułka - Wpływ L-karnityny w diecie ryb na ich wzrost i poziom otłuszczenia     

Marek J. Łuczyński, Piotr Gomułka, Maciej Szkudlarek, Andrzej Szczerbowski - Wybrane aspekty znieczulania ryb przy użyciu olejku goździkowego   

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Wojciech Saczek - Wybrane wskaźniki sztucznego rozrodu szczupaka (Esox lucius) prowadzonego w wylęgarni Doświadczalnego Ośrodka Zarybieniowego Dgał w Pieczarkach  

Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Bożena Szczepkowska - Podchów młodocianych stadiów szczupaka (Esox lucius) w różnych typach basenów   

Piotr Hliwa, Radosław Kowalski, Jarosław Król, Grzegorz Dietrich, Mariola Wojtczak, Robert Stabinski, Konrad Ocalewicz, Andrzej Ciereszko - Stynka (Osmerus eperlanus) – raport z prac nad sztucznym rozrodem  

Adam Brysiewicz, Krzysztof Formicki, Aleksander Winnicki - Wpływ pola magnetycznego na kształtowanie się ubarwienia form młodocianych siei (Coregonus lavaretus)  

Marcin Sadowski, Izabella Smaruj, Aleksander Winnicki, Krzysztof Formicki - Przepuszczalność osłonek jajowych ryb w polu magnetycznym – implikacje praktyczne

Henryk Kuźmiński, Małgorzata Jankun-Woźnicka, Paweł Woźnicki, Stefan Dobosz, Agata Kowalska, Elżbieta Ziomek - Wpływ czasu indukcji szoku ciśnieniowego na efektywność zatrzymania drugiego podziału mejotycznego podczas triploidyzacji pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis)  

Przemysław Pokorny - Kriokonserwacja komórek blastodermalnych pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)  

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Ryszard Kolman - Wpływ oświetlenia na wzrost i wykorzystanie paszy u sterleta (Acipenser ruthenus) i krzyżówki zwrotnej jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) z jesiotrem sachalińskim (Acipenser baerii ´ Acipenser medirostris)

Ryszard Kolman, Arkadiusz Duda - Wpływ epibrassinolidu i dimeru lizozymu na wzrost narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)  

Magdalena Szmukała, Małgorzata Bonisławska, Daniela Szaniawska, Rafał Pender, Jarosław Szysz - Charakterystyka wybranych wskaźników jakości wód rzeki Wiśniówki dopływającej do wylęgarni ryb przy Ośrodku Zarybieniowym w Goleniowie