Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275

Spis treści

Wstęp   

Andrzej Szczerbowski, Zdzisław Zakęś, Maciej Szkudlarek, Marek J. Łuczyński, Mirosław Szczepkowski - Sztuczny rozród udomowionego okonia – wyniki wstępne    

Roman Kujawa, Marta Jamróz, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk - Rozród płoci (Rutilus rutilus) w warunkach kontrolowanych    

Katarzyna Targońska, Daniel Żarski, Wojciech Sasinowski, Dariusz Kucharczyk, Rafał Chwaluczyk - Wpływ temperatury wody na rozród miętusa (Lota lota) w warunkach wylęgarniczych  

Dariusz Kucharczyk, Aneta Borejko, Katarzyna Targońska, Wojciech Rożek, Rafał Chwaluczyk, Radosław Kowalski, Jan Glogowski - Wpływ Ovaprimu na efekty rozrodu jazia (Leuciscus idus)    

Elżbieta Brzuska - Badania nad efektami rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis) po hormonalnym stymulowaniu owulacji przeprowadzone w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu   

Beata Irena Cejko, Maria Piszczek, Jan Glogowski - Wyznaczniki jakościowe i biochemiczne nasienia szczupaka (Esox lucius) i leszcza (Abramis brama)     

Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Wojtczak, Marek Sobocki, Mariola Słowińska, Stefan Dobosz, Henryk Kuźmiński - Wstępne badania nasienia tarlaków autochtonicznej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus f. lavaretus) z jeziora Łebsko  

Piotr Hliwa, Jarosław Król, Robert Stabiński, Radosław Kowalski, Andrzej Ciereszko - Embriogeneza stynki (Osmerus eperlanus)  

Roman Kujawa, Marta Jamróz, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk - Wpływ temperatury wody na rozwój embrionalny płoci (Rutilus rutilus) w warunkach kontrolowanych

Maciej Szkudlarek, Andrzej J. Szczerbowski, Marek J. Łuczyński - Efekty selekcji okonia pod kątem wypełnienia pęcherza pławnego przy użyciu soli spożywczej i anestetyku Propiscin   

Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich - Jak długo i ile solowca podawać larwom siei?                  91

Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Bartosz Wudarczak, Wojciech Rożek - Podchów basenowy narybku suma europejskiego (Silurus glanis) żywionego mieszankami paszowymi zbilansowanymi na dwóch poziomach energetyczno-białkowych  

Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Zastosowanie różnych pasz sztucznych i biostymulatora w podchowie narybku siei jeziorowej     

Zdzisław Zakęś, Krystyna Demska-Zakęś - Zapotrzebowanie tlenowe i wydalanie amoniaku przez juwenalnego okonia podchowywanego w obiegu recyrkulacyjnym

Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Sławomir Kwiatkowski - Wpływ suplementacji starteru pokarmem naturalnym na jakość młodocianych ryb karpiowatych – certy (Vimba vimba) i wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus)                  115

Konrad Partyka, Zdzisław Zakęś - Wpływ sortowania młodocianego sandacza na wybrane wskaźniki hodowlane                  119

Dariusz Ulikowski - Dojrzewanie tarlaków suma europejskiego w obiegu recyrkulacyjnym   

Jacek Kozłowski Bogdan Wziątek, Mariusz Teodorowicz, Arkadiusz Mierzejewski - Czy istnieje możliwość wychowu tarlaków sielawy w warunkach kontrolowanych?    

Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz - Wzrost i płodność siei wędrownej (Coregonus lavaretus lavaretus) populacji hodowlanej z ZHRŁ Rutki oraz „dzikiej” z Zatoki Puckiej  

Stanisław Robak, Piotr Przystawik, Andrzej K. Siwicki - Ogólne zasady podchowu narybku węgorza w warunkach kontrolowanych  

Stanisław Robak, Piotr Przystawik - Rola podchowu narybku węgorza w gospodarce rybackiej i ochronie gatunku                  157

Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Pasożyty najczęściej występujące u węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) – przegląd literatury

Andrzej K. Siwicki, Barbara Kazuń, Stanisław Robak, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Agnieszka Lepa, Elżbieta Terech-Majewska - Choroby infekcyjne w chowie i hodowli węgorza – aktualny stan wiedzy

Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska, Maciej Kiełpiński, Marek Bartłomiejczyk - Możliwości produkcji materiału zarybieniowego tołpygi białej (Hypophthalmichthys molitrix) w sadzach w wodzie pochłodniczej  

Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska, Maciej Kiełpiński, Marek Bartłomiejczyk - Możliwości produkcji materiału zarybieniowego tołpygi pstrej (Aristichthys nobilis) w sadzach w wodzie pochłodniczej

Zdzisław Zakęś, Barbara Jankowska, Tomasz Żmijewski - Wpływ intensywnego żywienia ryb jeziorowych na wartość rzeźną i wybrane wskaźniki jakości mięsa

Valentina Stolovich, Svetlana Dokuchaeva, Viktor Konchyts, Nataliya Godlevskaya - Rozród i podchów larw suma europejskiego (Silurus glanis) na Białorusi

Alina Sobieska, Valdas Gecys - Rozród ryb i perspektywy zarybiana litewskich wód śródlądowych  

Shmuel Rothbard - Biologiczna kontrola izraelskiego Narodowego Systemu Wodnego (NWC) i jego dwufunkcyjnych zbiorników wodnych poprzez zespoły zamieszkujących je ryb

Ryszard Kolman, Arkadiusz Duda, Dorota Fopp - Wpływ manipulacji genomowych na wzrost i eksterier jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)

Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Bożena Szczepkowska, Michał Kozłowski, Krzysztof Wunderlich - Krzyżówki jesiotrów – porównanie wskaźników chowu wybranych krzyżówek na tle jesiotra syberyjskiego    

Beata Sarosiek, Wiesław Demianowicz, Jan Glogowski - Izolacja i wstępna charakterystyka b-N-acetyloglukozoaminidazy obecnej w nasieniu jesiotrów (Acipenseridae)

Dariusz Ulikowski - Nowa konstrukcja składanego racznika

Piotr Gomułka, Piotr Hliwa, Jarosław Król, Sławomir Krejszeff - Efektywność wybranych substancji w generowaniu znieczulenia ogólnego u piskorza (Misgurnus fossilis)

Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Elżbieta Terech-Majewska, Andrzej K. Siwicki - Profilaktyka przeciwgrzybicza – możliwości zastosowania Bronopolu w wylęgarni  

Jolanta Kempter, Jacek Sadowski, Sven Bergmann, Maciej Kiełpiński - Założenia i przebieg projektu w ramach SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006” w zakresie diagnostyki wirusa KHV w obiektach hodowlanych oraz oceny zagrożenia wód naturalnych (projekt OR 16-61535-OR1600009/07)  

Maciej Kiełpiński, Jacek Sadowski - „PESCALEX” – multimedialny internetowy samouczek rybacki – nowoczesne narzędzie w samodoskonaleniu kadry rybackiej