Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka, 2011 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 333

Biotechnologia w akwakulturze, 2008 - Red. Z. Zakęś, J. Wolnicki, K. Demska-Zakęś, R. Kamiński, D. Ulikowski. Wyd. IRS, s. 410

Spis treści

Wstęp

Jacek Sadowski, Marek Bartłomiejczyk, Bartosz Mysłowski – Technologia sadzowego chowu sterleta (Acipenser ruthenus) w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra”

Ryszard Kolman – Formowanie stad samiczych ryb jesiotrowatych i przyżyciowe pobieranie ikry do produkcji kawioru

Mirosław Szczepkowski – Spontaniczne tarło jesiotra w systemie recyrkulacyjnym

Maja Prusińska, Marina Chepurkina, Arkadiusz Duda, Grzegorz Wiszniewski, Ryszard Kolman – Wstępne wyniki podchowu larw jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii) karmionych żywym, wzbogacanym pokarmem

Mirosław Szczepkowski – Możliwości intensywnego chowu siei (Coregonus lavaretus)

Jacek Sadowski, Marek Bartłomiejczyk, Jarosław Szysz, Magdalena Wielopolska, Łukasz Czerwonka – Wstępne badania nad możliwością chowu siei miedwiańskiej (Coregonus lavaretus marenae) w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni „Dolna Odra”

Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska, Iwona Piotrowska – Wpływ koloru wewnętrznych ścian basenów na efekty podchowu młodocianej siei jeziorowej (Coregonus lavaretus)

Elżbieta Terech-Majewska, Mirosław Szczepkowski, Mariusz Stafiniak, Alicja Bernad, Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki – Zagrożenia zdrowotne siei jeziorowej (Coregonus lavaretus) w warunkach akwakultury

Dorota Fopp-Bayat, Andrzej Ciereszko – Genotypowanie wybranych loci mikrosatelitarnego DNA uzyskanego z płetw i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus)

Henryk Kuźmiński, Radosław K. Kowalski, Beata I. Cejko, Jan Glogowski, Stefan Dobosz, Andrzej Ciereszko – Wpływ wieku neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na wybrane cechy użytkowe

Piotr Hliwa, Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Joanna Nynca, Grzegorz J. Dietrich, Elżbieta Ziomek, Andrzej Ciereszko – Morfologia gonad a jakość nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Joanna Nynca, Henryk Kuźmiński, Grzegorz J. Dietrich, Piotr Hliwa, Tomasz Mikołajczyk, Stefan Dobosz, Ewa Liszewska, Halina Karol, Andrzej Ciereszko – Charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Katarzyna Dziewulska, Robert Czerniawski, Jarosław Gancarczyk, Józef Domagała – Biologiczna charakterystyka nasienia samców pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) z lokalnej populacji rzeki Słopicy (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego)

Robert Czerniawski, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz – Porównanie tempa wzrostu narybku troci (Salmo trutta trutta) w warunkach hodowlanych i naturalnych

Józef Domagała, Lucyna Kirczuk – Przeżycie w małych ciekach narybku krzyżówek łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta)

Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska – Wpływ koloru wewnętrznych ścian basenów na wyniki podchowu juwenalnego szczupaka (Esox lucius)

Jerzy Adamek, Ewa Kamler, Piotr Epler – Dlaczego podchów suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) należy prowadzić przy ograniczonym dostępie światła?

Jarosław Król, Agnieszka Drapiewska, Elżbieta Ziomek, Tomasz Bockenheimer,
Wojciech Pobłocki, Piotr Hliwa – Wpływ wybranych związków chemicznych, stosowanych do kierunkowej feminizacji ryb, na przeżywalność i parametry zootechniczne juwenalnego suma europejskiego (Silurus glanis)

Dariusz Ulikowski – Wybrane aspekty kontrolowanego rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis)

Jacek Wolnicki – Lin (Tinca tinca) – już stary czy ciągle jeszcze nowy gatunek w akwakulturze?

Rafał Kamiński, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki – Wpływ temperatury na wzrost, efektywność wykorzystania pokarmu oraz deformacje u młodocianego lina (Tinca tinca)

Justyna Sikorska, Michał Korwin-Kossakowski, Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Stefan Wach – Czy w akwakulturze jest miejsce dla brzanki (Barbus carpathicus)?

Beata I. Cejko, Radosław K. Kowalski, Beata Sarosiek, Sylwia Judycka, Jan Glogowski – Parametry ruchu plemników karpiowatych ryb reofilnych – znaczenie jakości nasienia w sztucznym rozrodzie ryb dziko żyjących

Joanna Szulc, Marcin Biernaczyk, Krzysztof Formicki, Adam Tański, Małgorzata Bonisławska, Agata Korzelecka-Orkisz, Andrzej Sobociński, Łukasz Potkański – Ruchliwość plemników certy (Vimba vimba)

Zdzisław Zakęś – Produkcja sandacza (Sander lucioperca) w systemach recyrkulacyjnych

Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś – Efekty podchowu sandacza (Sander lucioperca) żywionego paszami o różnej zawartości tłuszczu

Michał Kozłowski, Zdzisław Zakęś, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska – Wpływ natężenia oświetlenia na efekty podchowu młodocianego sandacza (Sander lucioperca) w obiegu recyrkulacyjnym

Marek Hopko, Konrad Partyka, Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś – Znakowanie juwenalnego sandacza (Sander lucioperca) znaczkami PIT – wpływ na wskaźniki hodowlane i retencję znaczków

Jarosław Król, Zdzisław Zakęś – Wpływ L-tryptofanu podawanego w paszy na kanibalizm, przeżywalność i wzrost larw sandacza (Sander lucioperca) – badania wstępne

Sylwia Jarmołowicz, Krystyna Demska-Zakęś, Radosław Kowalski, Beata I. Cejko, Jan Glogowski, Zdzisław Zakęś – Czy ftalany wpływają negatywnie na parametry ruchu plemników sandacza europejskiego (Sander lucioperca)?

Andrzej K. Siwicki, Zdzisław Zakęś, Agata Kowalska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski – Skuteczność stosowania HMB (kwas â-hydroksy-â-metylomasłowy-3-hydroxy-3-metylomaślan) w ochronie zdrowia sandacza (Sander lucioperca)

Sylwia Jarmołowicz, Zdzisław Zakęś – Nukleotydy jako składnik funkcjonalnego żywienia ryb

Radosław K. Kowalski, Agata Kowalska – Poprawa cech użytkowych ryb – perspektywy i stan aktualny GMO w światowej akwakulturze

Joanna Grudniewska, Elżbieta Terech-Majewska, Andrzej K. Siwicki – Profilaktyka w akwakulturze – Dobra Praktyka Higieniczna

Andrzej Kapusta – Ryzyko ekologiczne związane z egzotycznymi gatunkami wprowadzonymi do akwakultury

Tadeusz Krzywosz, Piotr Traczuk – Dla kogo hodujemy materiał zarybieniowy?