Przetargi naukowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-.S3/15. Sukcesywna dostawa pasz dla narybku, selektów i tarlaków jesiotrów dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie