• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Program Doradztwa Rybackiego


Wylęgarnia - Zmiana terminu realizacji konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu Wylęgarnia.


Baner - Konferencja Wylęgarnia 2020

UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym Instytut tymczasowo wstrzymuje przeprowadzanie jakichkolwiek szkoleń z zakresu dobrostanu ryb.

Odwołane jest również posiedzenie Zespołu ds. Zarybiania.

Informujemy ponadto, że część pracowników IRS została oddelegowana do pracy w trybie zdalnym, dlatego też mogą pojawić się problemy z komunikacją przez telefony stacjonarne.

Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie został liderem konsorcjum badawczego realizującego projekt zatytułowany „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis”.

Pierwszy sztuczny rozród jesiotra ostronosego w Polsce

To nie jedyny nasz sukces w badaniach nad jesiotrami.

Wiosną 2020 roku udało się nam doprowadzić do skutecznego sztucznego tarła jesiotra ostronosego.

Przeprowadzony sztuczny rozród jest pierwszym tego typu przypadkiem w Polsce, a być może również w Europie. Jego unikatowość polega na tym, że dotyczył osobników (zarówno samicy, jak i samców) całkowicie wychowanych od stadium ikry w warunkach kontrolowanych w systemie recyrkulacyjnym.

Nagroda Marszałka za badanie rozrodu i hodowli ryb jesiotrowatych

 Z nieukrywaną dumą pragniemy pochwalić się niewątpliwym sukcesem, jakim jest przyznanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr hab. inż. Mirosławowi Szczepkowskiemu z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Nagroda ta została przyznana za pracę w zespole, który tworzą prof. Dorota Fopp-Bayat z Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz mgr inż. Marek Szczukowski z Gospodarstwa Rybackiego w Rusi.

Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2019 roku. Uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, prawne i środowiskowe

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała wiele naszych planów i wydarzeń, w tym niestety przez wielu wyczekiwaną XXV Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych.  Termin Konferencji został przesunięty na 17-19 czerwca 2021 roku i mamy nadzieję, że sytuacja w kraju poprawi się na tyle, aby mogła dojść do skutku.  Każdego roku w ramach tego wydarzenia wydawaliśmy monografię naukową, w której staraliśmy się zawrzeć najnowsze dane o gospodarce rybackiej, wędkarstwie oraz ciekawe badania naukowe.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ASYSTENTA

DYR. 022-60/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód w Olsztynie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ADIUNKTA

DYR. 022-61/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: