Rejestr zmian

Tytuł Updated date Zmiany
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO II Fri, 10/07/2020 - 16:25
Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Thu, 09/07/2020 - 13:07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Fri, 03/07/2020 - 10:06
Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn Thu, 02/07/2020 - 14:10
Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Wed, 01/07/2020 - 14:08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mon, 29/06/2020 - 13:40
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mon, 29/06/2020 - 13:39
Dostawa materiału zarybieniowego Fri, 26/06/2020 - 14:09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (9) Wed, 24/06/2020 - 15:19
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (8) Wed, 24/06/2020 - 15:18
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (7) Wed, 24/06/2020 - 15:14
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (6) Wed, 24/06/2020 - 15:12
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5) Wed, 24/06/2020 - 15:10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (3) Wed, 24/06/2020 - 15:09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (2) Wed, 24/06/2020 - 15:06
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (1) Wed, 24/06/2020 - 15:04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (4) Wed, 24/06/2020 - 15:01
Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Tue, 16/06/2020 - 15:09
Zarządzenie nr 20/2020 Tue, 16/06/2020 - 07:57
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Fri, 12/06/2020 - 12:45