Rejestr zmian

Tytuł Updated date Zmiany
Dostawa materiału zarybieniowego Tue, 12/11/2019 - 13:33
Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) Fri, 23/08/2019 - 10:37
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy Mon, 24/06/2019 - 10:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Mon, 10/06/2019 - 13:19
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy Mon, 03/06/2019 - 13:15
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu Thu, 16/05/2019 - 12:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Tue, 14/05/2019 - 11:11
Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) Fri, 01/03/2019 - 13:52
SONDAŻ CENOWY Mon, 25/02/2019 - 09:42
SONDAŻ CENOWY Mon, 18/02/2019 - 15:32
Dyrekcja IRS Fri, 15/02/2019 - 09:29
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu Wed, 13/02/2019 - 14:10
Przetarg na usługi społeczne Wed, 02/01/2019 - 10:52
Rada naukowa Mon, 10/12/2018 - 08:21
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu Thu, 06/12/2018 - 08:46
Regulamin organizacyjny IRS Thu, 29/11/2018 - 13:21
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu Thu, 25/10/2018 - 08:47
Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie" Thu, 11/10/2018 - 10:35
Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r. Tue, 02/10/2018 - 09:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paszy tuczowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Fri, 20/07/2018 - 12:18