Rejestr zmian

Tytuł Updated date Zmiany
Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020 Tue, 12/05/2020 - 09:19
Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020 Wed, 06/05/2020 - 13:17
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Mon, 04/05/2020 - 21:43
Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II Thu, 30/04/2020 - 14:04
Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Thu, 16/04/2020 - 15:35
Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up Thu, 02/04/2020 - 15:01
Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Thu, 26/03/2020 - 15:50
Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Tue, 25/02/2020 - 11:26
Dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie Fri, 07/02/2020 - 13:32
Przetarg nieograniczony - Dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Mon, 30/12/2019 - 13:39
Przetarg na usługi społeczne Tue, 24/12/2019 - 11:29
Przetarg nieograniczony - „Modernizacja kotłowni w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie” Fri, 20/12/2019 - 14:25
Dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych Tue, 26/11/2019 - 16:40
Dostawa materiału zarybieniowego Fri, 15/11/2019 - 12:35
Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) Fri, 23/08/2019 - 10:37
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy Mon, 24/06/2019 - 10:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Mon, 10/06/2019 - 13:19
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy Mon, 03/06/2019 - 13:15
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu Thu, 16/05/2019 - 12:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Tue, 14/05/2019 - 11:11