OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

DYR.Zam.Publ.-19/12 Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - plan zagospodarowania działki nr 162/3, nie mieszczący się objętościowo jako załącznik na stronie, wyślemy drogą elektroniczną po przysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl.