OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-27/12. Dostawa komputerów przenośnych (notebooków), komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, pamięci zewnętrznych - pendrive, drukarki laserowej kolorowej wielofunkcyjnej, monitora 22 calowego w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12). Uwaga!!! Zamieszczono aktualny, poprawiony załącznik Nr 2 do SIWZ.