XIX Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych