Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: uPzp)

na: „wynajęcia 4 sal konferencyjnych oraz świadczenie usług restauracyjnych”.

 

Uwaga : użyta nazwa w załącznikach "usługi gastronomiczne" dla zamawiającego jest równoznaczna z nazwą "usługi restauracyjne". W załączniku nr 1 "Formularz ofertowym" w pkt 1 dopisano dodatkową rubrykę do wypełnienia. Prosimy o zastosowanie poprawionego formularza ofertowego.