Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-1/2019. Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części.