50 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Red. J.A. Szczerbowski, J. Waluga, B. Zdanowski, 2001, s. 259


WPROWADZENIE

Instytut Rybactwa Śródlądowego powołano do życia w styczniu 1951 roku. Zadaniem Instytutu było, i jest nadal, rozwijanie nauk ichtiologiczno-rybackich oraz zapewnienie rybactwu praktycznych podstaw rozwoju.

Koncepcję Instytutu – z grupą pełnych zapału ludzi, obojętnych na niewygody i braki, doświadczonych latami wojny – określił nad wyraz trafnie prof. Stanisława Sakowicz, człowiek wielkiego serca i rozumu, założyciel i wieloletni jego Dyrektor.

Instytut dla wielu z nich, i po latach dla nas, stał się ostoją, życiową szansą spełnienia również marzeń i obowiązków.

Pięćdziesiąt lat Instytutu to ogrom faktów różnej rangi, od poważnych i budujących autorytet Instytutu oraz osób z nim związanych, po mniej istotne, często pogodne i anegdotyczne. Dla wielu osób zdarzenia te, jak i postacie, są znane z opowiadań, często powielanych lub z zapisków kart starych dokumentów.

Wydarzenia dobre, jak w życiu, cieszyły wszystkich. Niektóre dzieliły, inne łączyły. Nie omijały i smutne. Nie sposób ich na łamach niniejszych wspomnień opisać, jak nie sposób też przedstawić wszystkich, którzy z Instytutem związali swoje losy, na dobre i złe. Przez Instytut przewinęło się w półwieczu ponad tysiąc osób. Wielu związało z nim całe swoje zawodowe życie, inni nie zagrzali miejsca na dłużej. Każdy jednak coś wniósł, jedni podwaliny i fundamenty, inni drobne i potrzebne cegiełki. Wysiłek każdego, z tak licznego grona, jest godny szacunku.

Instytut zaznaczył wyraźnie swoją obecność w gospodarczych sferach rybackich, zdobył pozycję wśród placówek naukowych, stał się partnerem znanym i uznanym. Za to właśnie wszystkim pracownikom Instytutu, emerytowanym i aktywnie pracującym, składam serdeczne i gorące podziękowania.

Refleksję nad 50-leciem Instytutu polecam młodszemu pokoleniu. Doświadczenia 50-lecia są bowiem znakomitą okazją dowartościowania dokonanego wyboru. Postać prof. Stanisława Sakowicza, osób tworzących Instytut przez lata, powinny umocnić potrzebę zachowania w pamięci dokonań Instytutu oraz dodać odwagi w stawianiu czoła nowym wyzwaniom.

                                                               Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
                                                                      Dyrektor Instytutu


Rozdział KALENDARIUM (.pdf)