Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego, 2009 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, s. 148

spis treści i wstęp

Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków, 2009 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski, Wyd. IRS, s. 356