Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku, 2010 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, s. 197

treść książki

Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków, 2009 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski, Wyd. IRS, s. 356