XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych - Nowa cena!

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek
i Zbiorników Zaporowych

Zmiana kosztu uczestnictwa: (860 zł) 350 zł brutto (w tym 22% VAT).

 „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych - Program

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek
i Zbiorników Zaporowych

 „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010

PROGRAM

8 czerwca 2010 (wtorek)

przyjazd i zakwaterowanie części uczestników Konferencji

(w godzinach popołudniowych i wieczornych)