Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – adiunkta

DYR. 022-33/12

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);

Konferencja - Wylęgarnia 2012

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury na kolejną, coroczną konferencję „WYLĘGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2012” planujemy zorganizować w dniach 13-14 września 2012 r. Konferencja odbędzie się w powiecie słupskim (woj. pomorskie).

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne bedą na stronie projektu - http://wylegarnia.infish.com.pl/konferencje/wylegarnia2012