Rada naukowa

 Skład Rady Naukowej IRS na kadencję 2015-2019

  1.

prof. dr hab. Ryszard Bartel

IRS - prof. em

  2.

prof. dr hab. Krzysztof Formicki

ZUT Szczecin

  3.

prof. dr hab. Krzysztof Goryczko

IRS - prof. em.

  4.

prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz

IRS

  5.

prof. dr hab. Ryszard Kolman

IRS

  6.

prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

IRS

  7.

prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak

ZUT Szczecin

  8.

prof. dr hab. Ryszard Wojda SGGW Warszawa - prof. em.

  9.

prof. dr hab. Jacek Wolnicki

IRS

 10.

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

IRS

 11.

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

IRS

 12.

dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS

IRS

 13.

dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS

IRS

 14.

dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS

IRS

 15.

dr hab. Piotr Hliwa prof. UWM

UWM Olsztyn

 16.

dr hab. Agata Kowalska

IRS

 17.

dr hab. Michał Korwin-Kossakowski

IRS

 18.

dr hab. Piotr Parasiewicz prof. IRS

IRS

 19.

dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS

IRS

 20.

dr inż. Sylwia Jarmołowicz

IRS

 21.

dr inż. Andrzej Kapusta

IRS

 22.

dr inż. Krzysztof Kazuń

IRS

 23.

dr Emil Kuzebski

MIR-PIB Gdynia

 24.

dr inż. Stanisław Robak

IRS

 25.

mgr inż. Adam Sudyk

MGMiŻŚ Warszawa

 

W skład Rady Naukowej wchodzi również prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Dyrektor Instytutu i prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych, na mocy art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych..

 

Prezydium Rady Naukowej

prof. dr hab. Ryszard Kolman - przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski - zastępca przewodniczącego

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr inż. Alicja Robak  

 

Komisji do spraw przewodów doktorskich

prof. dr hab. Jacek Wolnicki - przewodniczący
prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - zastępca przewodniczącego
dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz  
prof. dr hab. Ryszard Kolman   
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki  
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski  
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS  
dr hab. Michał Korwin-Kossakowski  
dr hab. Piotr Parasiewicz prof. IRS  
dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS  

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie

prof. dr hab. Ryszard Kolman - przewodniczący
prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski  
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS  
dr hab. Piotr Parasiewicz prof. IRS  

 

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne

prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski - przewodniczący
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr inż. Stanisław Robak  

 

 

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz  
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS  

 

Komisja skrutacyjna

dr inż. Sylwia Jarmołowicz - przewodniczący
dr inż. Andrzej Kapusta  
dr hab. Agata Kowalska