Przetargi

Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym

DYR.Zam.Publ.-30/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym”. (2 szt.) na potrzeby realizacji projektów „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”,

Termin składani aofert 30.12.2020 godz.10:00

 

Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Ogłoszenie lidera konsorcjum w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” .

Pełna informacja oraz formularze potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznku "zapytanie ofertowe".

Termin składanie ofert upływa w dniu 24 grudnia 2020r.

Dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ...

DYR.Zam.Publ.-28/2020.Dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20).

Termin składania ofert 29.12.2020 godz. 10:00

Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie ...

DYR.Zam.Publ.-29/2020. Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

Termin składania ofert 23.12.2020 r. godz. 10:00

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-27/2020

Termin składania ofert: 16.12.2020 r. godz. 10:00

Dostawa basenów podchowowych i aparatów inkubacyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, ...

DYR.Zam.Publ.-25/2020. Dostawa basenów podchowowych i aparatów inkubacyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.),

Termin składania ofert : 25.11.2020 godz.10:00

Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”

DYR.Zam.Publ.-24/2020. Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20).

Termin składania ofert : 18.11.2020 godz 10:00

„Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)”

DYR.Zam.Publ.-23/2020. „Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)” (Umowa o dofinansowanie Nr 00002-6520.13-OR1100004/19) z dnia 10.06.2020 r.

Termin składania ofert 16.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego”

DYR.Zam.Publ.- WR22/1-3/2020Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-21/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia(zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. godz. 10:00