Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (7)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Łeby z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S7/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (6)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Słupi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S6/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S5/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (4)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – 4/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (3)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Iny z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S3/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (2)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S2/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (1)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu górnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S1/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert do 30.04.2020r. - godz. 10:00