Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXIV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.