Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-41-II/11. Dostawa elementów niezbędnych do modernizacji obiegów recyrkulacyjnych – drugi przetarg dokonywana w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki

DYR.Zam.Publ.-43/11. Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR Thermocycler) z licencją do PCR, marki Eppendorf – kompatybilnej z Termocyclerem marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S. – 1 szt., fabrycznie nowej, w ramach Operacji PT.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-35-II/11. Dostawa Samojezdnego Laboratorium Terenowego (pojazdu specjalnego campingowego) – drugi przetarg w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-42/11 Dostawa zamrażarki laboratoryjnej szafowej o pojemności 550 dm3 (± 5%) w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-40-II/11. Dostawa znaczków drutowych kodowanych w systemie dziesiętnym wraz z urządzeniami do ich aplikacji, identyfikacji, detekcji, i odczytu – drugi przetag w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-38-II/11.Dostawa mikroskopów z wyposażeniem – drugi przetarg, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-33-III/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej do prac terenowych i laboratoryjnych – trzeci przetarg w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa n

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-41/11 Dostawa elementów niezbędnych do modernizacji obiegów recyrkulacyjnych dokonywana w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-40/11. Dostawa znaczków drutowych kodowanych w systemie dziesiętnym wraz z urządzeniami do ich aplikacji, identyfikacji, detekcji, i odczytu w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-39/11. Dostawa basenów do hodowli i transportu ryb oraz sortownicy do Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.