Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-10/12. Usługa druku i dostawa książek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE

DYR.zam.Publ.-9/12. Roboty budowlano-modernizacyjne (termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej, remont kotłowni i instalacji c.o.) w budynkach Zakładu Rybactwa Jeziorowego, ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie) Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-8/12 Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach projektu pt.:„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego(Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.3-II/12 Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem – 3 szt., lustrzanki cyfrowej z wyposażeniem – 1 szt., - drugi przetarg, w ramach projektu pt.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-7/12 Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-6/12 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-5/12 Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-4/12 Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-3/12 Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, lustrzanki cyfrowej z wyposażeniem oraz odbiornika GPS w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-2/12 Usługa druku książki (monografii) oraz publikacji w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)