Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-2/13 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-1/13 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2013” w powiecie Leszno lub powiecie Wolsztyn (woj. wielkopolskie) w ramach projektu Pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

DYR.Zam.Publ.-32/12 Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Załącznik Nr 11 do SIWZ - plan zagospodarowania działki nr 162/3, nie mieszczący się objętościowo jako załącznik na stronie, wyślemy drogą elektroniczną po przysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-31/12. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu Nr: N N311 461639 pt. ”Stymulacja dojrzałości płciowej neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)”

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-30/12. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-29/12. Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/12. Dostawa przenośnego wieloparametrowego miernika dwu kanałowego do pomiarów pH, przewodności lub tlenu z wyposażeniem oraz kolorymetru terenowego z wyposażeniem i zestawem testów do badania parametrów chemicznych wody w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-27/12. Dostawa komputerów przenośnych (notebooków), komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, pamięci zewnętrznych - pendrive, drukarki laserowej kolorowej wielofunkcyjnej, monitora 22 calowego w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12). Uwaga!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.- 26/12 Dostawa mikroskopu z wyposażeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.- 25/12 Dostawa oksymetrów oraz pipet automatycznych o pojemności nastawnej w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).