Majątek

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej IRS, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Postępowanie dotyczącego sprzedaży majątku ruchomego, dwóch jednostek pływających:

1)„Statku typu Conrad 900M/156

2) łodzi aluminiowej Quicksilver Mercury Marine - model 500SF”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Postępowanie dotyczącego sprzedaży majątku ruchomego, dwóch jednostek pływających:

1)„Statku typu Conrad 900M/156

2) łodzi aluminiowej Quicksilver Mercury Marine - model 500SF”