Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie czw., 09/04/2020 - 13:13
Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020 pon., 06/04/2020 - 23:51
Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up czw., 02/04/2020 - 15:01
Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020 śr., 01/04/2020 - 22:48
Przetarg na usługi społeczne czw., 26/03/2020 - 15:53
Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie czw., 26/03/2020 - 15:50
Rada naukowa pt., 06/03/2020 - 13:46
Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie wt., 25/02/2020 - 11:26
Dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie pt., 07/02/2020 - 13:32
Dyrekcja IRS pt., 03/01/2020 - 07:44
Przetarg nieograniczony - Dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie pon., 30/12/2019 - 13:39
Przetarg na usługi społeczne wt., 24/12/2019 - 11:29
Przetarg nieograniczony - „Modernizacja kotłowni w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie” pt., 20/12/2019 - 14:25
Dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych wt., 26/11/2019 - 16:40
Dostawa materiału zarybieniowego pt., 15/11/2019 - 12:35
Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) pt., 23/08/2019 - 10:37
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy pon., 24/06/2019 - 10:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO pon., 10/06/2019 - 13:19
Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy pon., 03/06/2019 - 13:15
Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu czw., 16/05/2019 - 12:15