Regulamin organizacyjny IRS

(Obowiązujący od 13.10.2015 - Na podstawie Zarządzenia nr 18/2015 r. z dnia 13.10.2015 r. Dyrektora Instytutu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie)