Drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁASZA

drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;