Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-29/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletu fabrycznie nowej (rok produkcji 2011) przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, służącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.
3. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne i funkcjonalno – użytkowe wraz z opisem przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, służącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, zostały zawarte w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.