Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-31/11. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa basenów do podchowu ryb w obiegu recyrkulacyjnym wraz z wyposażeniem oraz agregatu chłodniczego dla Zakładu Akwakultury Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,realizowana w dwóch zadaniach.