Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-41-II/11. Dostawa elementów niezbędnych do modernizacji obiegów recyrkulacyjnych – drugi przetarg dokonywana w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).