OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.3-II/12 Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem – 3 szt., lustrzanki cyfrowej z wyposażeniem – 1 szt., - drugi przetarg, w ramach projektu pt.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)