OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-6/13 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej i radiowej w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11. UWAGA!!! Zamieszczono ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o przetargu. UWAGA!!! Poprawiono Załącznik Nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2. Poprawiono SIWZ - zmiana terminu składania ofert.