Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-34/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów biologiczno - mechanicznych, o objętości złoża filtracyjnego nie mniej niż 85 litrów, wysokości ok. 1,20 m – szt. 6 oraz filtrów biologiczno – mechanicznych o objętości złoża filtracyjnego 255 litrów, wysokości ok. 1,40 m – szt. 4, z możliwością zastosowania w obiegu recyrkulowanym, wraz z wyposażeniem dla Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.