OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-14/14 Dostawa 2 szt. notebooków z wyposażeniem realizowana w ramach operacji „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11. UWAGA!!! Poprawiono Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.