OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-10/11

Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła (4x4) - 1 sztuka dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku