OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY samochodu terenowego

DYR.Zam.Publ.-12/11

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samochodu terenowego 5-cio osobowego z napędem na 4 koła z homologacja ciężarową w ramach (Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronos ego oraz eksperymentalnych zarybień), realizowany z Programu Operacyjnego (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)