OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTWY - UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

DYR.Zam.Publ.-17/11

Tytuł zamówienia: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego bezwypadkowego 1 sztuki dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze w (woj .małopolskim)”